آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت پاره وقت با روحیه و ظاهری آراسته و امروزی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت پاره وقت با روحیه و ظاهری آراسته و امروزی

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی