آگهی استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی

1398-04-03

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ظاهر مناسب و آراسته و امروزی جذاب و انعطاف پذیر در محدوده الهیه

استخدام منشی خانم در دفتر خصوصی با ظاهر مناسب و آراسته و امروزی جذاب و انعطاف پذیر در محدوده الهیه

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی