آگهی استخدام کارمند اداری آقا در شرکتی فعال

استخدام کارمند اداری آقا در شرکتی فعال

1398-04-03

استخدام کارمند اداری آقا در شرکتی فعال دقیق و پیگیر با حقوق مناسب به همراه بیمه

استخدام کارمند اداری آقا در شرکتی فعال دقیق و پیگیر با حقوق مناسب به همراه بیمه

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی