آگهی استخدام کارگر ساده برای فست فود

استخدام کارگر ساده برای فست فود

1397-08-12

استخدام کارگر ساده فعال و کاری جهت فعالیت در فست فود همراه با جا برای خواب و وعده غذا

استخدام کارگر ساده فعال و کاری جهت فعالیت در فست فود همراه با جا برای خواب و وعده غذا

تهران شهرک آزادی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی