آگهی استخدام خواننده در مجموعه هنری

استخدام خواننده در مجموعه هنری

1398-04-03

استخدام خواننده در مجموعه هنری در چندین زمینه مختلف با شرایط خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

استخدام خواننده در مجموعه هنری در چندین زمینه مختلف با شرایط خوب برای افراد خوش صدا و آشنا به کار

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی