آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر آراسته و منظم وقت شناس و خلاق در محدوده محمودیه

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر آراسته و منظم وقت شناس و خلاق در محدوده محمودیه

تهران محمودیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی