آگهی استخدام عکاس در مجموعه هنری

استخدام عکاس در مجموعه هنری

1398-04-03

استخدام عکاس در مجموعه هنری با محیط حرفه ای و فعال برای افراد ماهر و آشنا به فیلم برداری. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

استخدام عکاس در مجموعه هنری با محیط حرفه ای و فعال برای افراد ماهر و آشنا به فیلم برداری. فقط رزومه به واتسپ ارسال شود

اهواز بلوار گلستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی