آگهی استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی

1398-04-03

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی با محیط مجلل و شرایط خوب برای همکاران ماهر و با تجربه

استخدام ناخن کار در سالن زیبایی با محیط مجلل و شرایط خوب برای همکاران ماهر و با تجربه

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی