آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1398-04-03

استخدام ناخن کار در آرایشگاه جهت تکمیل کادر خود . فقط افراد مجرب تماس بگیرند

استخدام ناخن کار در آرایشگاه جهت تکمیل کادر خود . فقط افراد مجرب تماس بگیرند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی