آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری

استخدام منشی خانم در شرکت اداری

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت اداری نکته سنج و مودب با ظاهر آراسته و حقوق 1/700 م

استخدام منشی خانم در شرکت اداری نکته سنج و مودب با ظاهر آراسته و حقوق 1/700 م

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی