آگهی استخدام کارمند در دفتر انتشارات

استخدام کارمند در دفتر انتشارات

1398-04-03

استخدام کارمند در دفتر انتشارات با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

استخدام کارمند در دفتر انتشارات با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده میدان انقلاب

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی