آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت حالیا چوب

استخدام کارمند خانم در شرکت حالیا چوب

1398-04-03

استخدام کارمند خانم در شرکت حالیا چوب با ظاهر مناسب و آراسته محدوده چهار دانگه خ فارسیان خ زارع سه راه محتشم

استخدام کارمند خانم در شرکت حالیا چوب با ظاهر مناسب و آراسته محدوده چهار دانگه خ فارسیان خ زارع سه راه محتشم

تهران نعمت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی