آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر خصوصی

استخدام کارمند خانم در دفتر خصوصی

1398-04-03

استخدام کارمند خانم در دفتر خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1 م محدوده فلکه اول صادقیه

استخدام کارمند خانم در دفتر خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1 م محدوده فلکه اول صادقیه

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی