آگهی استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال

1398-04-03

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت اداری فعال با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی