آگهی استخدام منشی در مجموعه معتبر

استخدام منشی در مجموعه معتبر

1398-04-03

استخدام منشی در مجموعه معتبر . موقعیت خوب برای افراد فعال -خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

استخدام منشی در مجموعه معتبر . موقعیت خوب برای افراد فعال -خوش برخورد و آشنا به برنامه های کاربردی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی