آگهی استخدام منشی در مجموعه مجاز

استخدام منشی در مجموعه مجاز

1398-04-03

استخدام منشی در مجموعه مجاز با شرایط مناسب برای افراد خوش برخورد - دارای فن بیان بالا و آشنا به امور مالی

استخدام منشی در مجموعه مجاز با شرایط مناسب برای افراد خوش برخورد - دارای فن بیان بالا و آشنا به امور مالی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی