آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در موسسه معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در موسسه معتبر

1398-04-03

استخدام کارمند متخصص شبکه در موسسه معتبر با محیط حرفه ای برای افراد آشنا به امور ترجمه و دارای تجربه کاری مناسب

استخدام کارمند متخصص شبکه در موسسه معتبر با محیط حرفه ای برای افراد آشنا به امور ترجمه و دارای تجربه کاری مناسب

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی