آگهی استخدام راننده با وانت پیکان مزدا و نیسان

استخدام راننده با وانت پیکان مزدا و نیسان

1398-04-02

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،مزدا و نیسان جهت کار در وانت تلفنی با زنگ خور بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت پیکان،مزدا و نیسان جهت کار در وانت تلفنی با زنگ خور بالا

اصفهان خانه اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی