آگهی استخدام کارگر ساده در ساندویچی

استخدام کارگر ساده در ساندویچی

1397-08-12

استخدام کارگر ساده با روابط عمومی بالا در ساندویچی همراه با غذا و در صورت رضایت و کارکرد خوب امکان دادن جای خواب

استخدام کارگر ساده با روابط عمومی بالا در ساندویچی همراه با غذا و در صورت رضایت و کارکرد خوب امکان دادن جای خواب

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی