آگهی استخدام تعدادى منشی خانم در شرکت بازرگانى

استخدام تعدادى منشی خانم در شرکت بازرگانى

1398-04-02

استخدام تعدادى منشی خانم در شرکت بازرگانى با حقوق ثابت محدوده تهرانپارس شرقی

استخدام تعدادى منشی خانم در شرکت بازرگانى با حقوق ثابت محدوده تهرانپارس شرقی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی