آگهی استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی

1398-04-02

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و شیک منظم و وقت شناس با حقوق مکفی

استخدام منشی خانم در شرکت بازرگانی با ظاهر مناسب و شیک منظم و وقت شناس با حقوق مکفی

تهران حکیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی