آگهی استخدام کمک آشپز

استخدام کمک آشپز

1397-08-08

استخدام کمک آشپز دارای موتور جهت فعالیت در تهیه غذا با حقوق مکفی و غذا در محدوده پونک

استخدام کمک آشپز دارای موتور جهت فعالیت در تهیه غذا با حقوق مکفی و غذا در محدوده پونک

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی