آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر

1398-04-02

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با پوشش اداری واقع در خیابان بنی هاشم

استخدام منشی خانم در شرکت معتبر با ظاهر مناسب و آراسته با پوشش اداری واقع در خیابان بنی هاشم

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی