آگهی استخدام کارمند اداری خانم در دفتر بازرگانی

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر بازرگانی

1398-04-02

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده عباس آباد

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر بازرگانی با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده عباس آباد

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی