آگهی استخدام منشی در شرکت معتبر

استخدام منشی در شرکت معتبر

1398-04-02

استخدام منشی در شرکت معتبر با محیطی مناسب برای افراد دارای سابقه کاری در این زمینه و دارای تحصیلات دانشگاهی

استخدام منشی در شرکت معتبر با محیطی مناسب برای افراد دارای سابقه کاری در این زمینه و دارای تحصیلات دانشگاهی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی