آگهی استخدام منشی خانم در گروه ساختمانی نیو دیزاین

استخدام منشی خانم در گروه ساختمانی نیو دیزاین

1398-04-02

استخدام منشی خانم در گروه ساختمانی نیو دیزاین با ظاهری آراسته و منظم با حقوق 1/500 م

استخدام منشی خانم در گروه ساختمانی نیو دیزاین با ظاهری آراسته و منظم با حقوق 1/500 م

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی