آگهی استخدام منشی خانم در هلدینگ رسانه ای DOIT TECH

استخدام منشی خانم در هلدینگ رسانه ای DOIT TECH

1398-04-02

استخدام منشی خانم در هلدینگ رسانه ای DOIT-TECH به صورت تمام وقت پر انرژی و فعال در محدوده آزادگان

استخدام منشی خانم در هلدینگ رسانه ای DOIT-TECH به صورت تمام وقت پر انرژی و فعال در محدوده آزادگان

کرج آزادگان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی