آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-04-02

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی در مهر آباد جنوبی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی با ظاهر آراسته و شیک با حقوق مکفی در مهر آباد جنوبی

تهران مهرآباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی