آگهی استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر فروش مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر فروش مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی

1398-04-02

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر فروش مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی با ظاهر آراسته و پر انرژی با حقوق مکفی

استخدام کارمند خانم و آقا در دفتر فروش مبلمان اداری و دکوراسیون داخلی با ظاهر آراسته و پر انرژی با حقوق مکفی

اصفهان عباس آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی