آگهی استخدام کارمند خانم در دفتر ساختمانی

استخدام کارمند خانم در دفتر ساختمانی

1398-04-02

استخدام کارمند خانم در دفتر ساختمانی با ساعت کار 9 الی 13 با حقوق مکفی محدوده سی و سه پل ابتدای چهارباغ بالا

استخدام کارمند خانم در دفتر ساختمانی با ساعت کار 9 الی 13 با حقوق مکفی محدوده سی و سه پل ابتدای چهارباغ بالا

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی