آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی

1398-04-02

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی برای رشد تیم خود . حتی برای افراد بدون تجربه.علاقمندان تماس بگیرند

استخدام تدوینگر در مجموعه فرهنگی برای رشد تیم خود . حتی برای افراد بدون تجربه.علاقمندان تماس بگیرند

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی