آگهی استخدام کارگر برقکار ساختمان

استخدام کارگر برقکار ساختمان

1398-04-02

استخدام کارگر برقکار ساختمان جهت وردستی استاد کار برقکار

استخدام کارگر برقکار ساختمان جهت وردستی استاد کار برقکار

مشهد قاسم آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی