آگهی استخدام منشی در کلینیک

استخدام منشی در کلینیک

1397-08-08

استخدام منشی در کلینیک با ساعت کار 14 الی 21 و با حقوق 1 م

استخدام منشی در کلینیک با ساعت کار 14 الی 21 و با حقوق 1 م

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی