آگهی استخدام کارگر ساده ساختمانی

استخدام کارگر ساده ساختمانی

1398-04-02

استخدام کارگر ساده ساختمانی .

استخدام کارگر ساده ساختمانی .

ورامین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی