آگهی استخدام پرستار در مجموعه پزشکی

استخدام پرستار در مجموعه پزشکی

1398-04-02

استخدام پرستار در مجموعه پزشکی برای افراد خوش برخورد -فعال و دارای تحصیلات مرتبط

استخدام پرستار در مجموعه پزشکی برای افراد خوش برخورد -فعال و دارای تحصیلات مرتبط

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی