آگهی استخدام منشی خانم در سالن ماساژ

استخدام منشی خانم در سالن ماساژ

1397-08-08

استخدام منشی خانم در سالن ماساژ در محدوده توحید با حقوق درصدی

استخدام منشی خانم در سالن ماساژ در محدوده توحید با حقوق درصدی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی