آگهی استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز

1398-04-02

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با درآمد و درصد فروش بسیار خوب برای افراد دارای فن بیان بالا

استخدام کارمند فروش در مجموعه مجاز با درآمد و درصد فروش بسیار خوب برای افراد دارای فن بیان بالا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی