آگهی استخدام منشی در موسسه مجاز

استخدام منشی در موسسه مجاز

1398-04-02

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فضای مجازی و گرافیکی

استخدام منشی در موسسه مجاز برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور فضای مجازی و گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی