آگهی استخدام لوله کش ساختمان

استخدام لوله کش ساختمان

1398-04-02

استخدام لوله کش ساختمان . لوله کشی آب و گاز . نیمه ماهر و ماهر

استخدام لوله کش ساختمان . لوله کشی آب و گاز . نیمه ماهر و ماهر

تهران امیر آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی