آگهی استخدام کارمند فروش در گروه صنعتی هلی پن

استخدام کارمند فروش در گروه صنعتی هلی پن

1398-04-02

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر با در آمد و درصد بسیار خوب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

استخدام کارمند فروش در شرکت معتبر با در آمد و درصد بسیار خوب برای افراد مسئولیت پذیر و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی