آگهی استخدام مدرس ساز ویولن در آموزشگاه موسیقی

استخدام مدرس ساز ویولن در آموزشگاه موسیقی

1398-04-02

استخدام مدرس ساز ویولن در آموزشگاه موسیقی . مهارت کافی در نواختن و مدرک معتبر .

استخدام مدرس ساز ویولن در آموزشگاه موسیقی . مهارت کافی در نواختن و مدرک معتبر .

تهران منیریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی