آگهی استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبان ملل

استخدام مدرس زبان در آموزشگاه زبان ملل

1397-08-08

استخدام مدرس زبان آلمانی انگلیسی ترکی و عربی در آموزشگاه زبان ملل با حق التدریس مناسب و بیمه

استخدام مدرس زبان آلمانی انگلیسی ترکی و عربی در آموزشگاه زبان ملل با حق التدریس مناسب و بیمه

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی