آگهی استخدام مربی زومبا در باشگاه ورزشی خانه تندرستی

استخدام مربی زومبا در باشگاه ورزشی خانه تندرستی

1398-04-02

استخدام مربی زومبا در باشگاه ورزشی خانه تندرستی . مدرک مربیگری . استایل ورزشی مناسب

استخدام مربی زومبا در باشگاه ورزشی خانه تندرستی . مدرک مربیگری . استایل ورزشی مناسب

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی