آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت تولیدی

استخدام کارمند آی تی در شرکت تولیدی

1398-04-02

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به تمام امور رایانه ای و سایت و دارای تجربه مناسب در این زمینه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه مجاز برای افراد آشنا به تمام امور رایانه ای و سایت و دارای تجربه مناسب در این زمینه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی