آگهی استخدام راننده با وانت مسقف یا یخچالدار

استخدام راننده با وانت مسقف یا یخچالدار

1398-04-02

استخدام تعدادی راننده با وانت مسقف یا یخچالدار جهت کار در یک شرکت بازرگانی با درآمد بالا

استخدام تعدادی راننده با وانت مسقف یا یخچالدار جهت کار در یک شرکت بازرگانی با درآمد بالا

تهران شهران جنوبی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی