آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت نمایشگاه های بین المللی

استخدام کارمند فروش در شرکت نمایشگاه های بین المللی

1398-04-02

استخدام کارمند فروش در مجموعه معتبر با موقعیت مناسب برای افراد فعال و مسئولیت پذیر

استخدام کارمند فروش در مجموعه معتبر با موقعیت مناسب برای افراد فعال و مسئولیت پذیر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی