آگهی استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر

استخدام راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر

1398-04-02

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر با درآمدی خوب

استخدام تعدادی راننده با خودروی مدل بالا جهت کار در تاکسی سرویس فاطر با درآمدی خوب

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی