آگهی استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر

1398-04-02

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد آشنا به اصول فروش و داری تجربه مرتبط

استخدام کارشناس فروش در مجموعه معتبر با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد آشنا به اصول فروش و داری تجربه مرتبط

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی