آگهی استخدام منشی در موسسه معتبر

استخدام منشی در موسسه معتبر

1398-04-02

استخدام منشی در موسسه معتبر با شرایط خوب برای افراد دارای تجربه بلند مدت در این زمینه. فقط رزومه ارسال شود

استخدام منشی در موسسه معتبر با شرایط خوب برای افراد دارای تجربه بلند مدت در این زمینه. فقط رزومه ارسال شود

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی