آگهی استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک ساختمانی

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک ساختمانی

1398-04-01

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق توافقی ممحدوده بهارستان

استخدام دو نفر منشی خانم در کلینیک ساختمانی با ظاهر مناسب و شیک با حقوق توافقی ممحدوده بهارستان

اصفهان بهارستان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی